Tuesday, August 31, 2010

Open Source Software Experience

Sourceforge is an online repository for open source applications.  In this post, I will describe my experiences in downloading, installing, and using an open source software system.

Overview
The program that I downloaded is called JConvert, and can be found at https://sourceforge.net/projects/jconvert/.  It is a unit conversion program that provides a simple and easy-to-use GUI.


Prime Directive #1 -
The system successfully accomplishes a useful task
JConvert satisfies Prime Directive #1.  It features a plethora of unit conversions that are useful in the fields of physics, chemistry, math, computer science, and engineering.

Prime Directive #2 - An external user can successfully install and use the system
JConvert satisfies Prime Directive #2.  The program is packaged as an executable jar file called "jconvert-1.0.9.jar" that only needs to be double-clicked to run.  As shown in the first image above, I was able to obtain an accurate conversion from 1 megabyte to 1024 kilobytes.


Prime Directive #3 - An external developer can successfully understand and enhance the system
JConvert partially satisfies Prime Directive #3.  The author provided another site http://jconvert.sourceforge.net/howto.html and specific details on how to modify and add your own conversions to the program.  Javadoc files were also included.

However, the author did not make source code readily available as the executable was packaged as a .jar file.  I extracted the contents of the .jar file as shown below


Furthermore, the source files were all in .class format.  The only way to see the actual source code was to decompile the .class files.  I proceeded to download and use a nifty Java decompiler from http://java.decompiler.free.fr/.


The major drawback is that in-line documentation and comments cannot be restored from decompiling a .class file.  Despite these difficulties, a developer would be able to understand and enhance the system by using a decompiler and the Javadoc files provided on the author's site (although with significant effort).

1 comment:


 1. - A…a

  Thanh niên kia đã bị Tô Hân Nhi đánh rơi, bờ vai có không ít lỗ máu, nếu như không phải Tô Hân Nhi lưu tìđồng tâm
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  tư vấn pháp luật qua điện thoại
  văn phòng luật
  số điện thoại tư vấn luật
  dịch vụ thành lập doanh nghiệpnh thì mạng nhỏ của hắn cũng đã không còn.

  Nhìn thấy biểu hiện của Tô Hân Nhi, trong vòng hai chiêu đã đánh bại nhất tinh đấu vương nhưng người khác tiến lên khiêu chiến cũng không dám chọn nàng nữa.

  Sau một lát một nhất tinh Đấu vương tiến tới khiêu chiến, vị trí khiêu chiến của hắn đúng là người xếp thứ mười, hai người này thực lực không kém nhau bao nhiêu, kết quả sau mấy chục hiệp, người bị khiêu chiến vẫn bảo vệ được vị trí của mình.

  Nhạc Thành bất đắc dĩ nhìn về phía trước, không ai tới khiêu chiến hắn, Âu Dương Phiên Tình và Đỗ Mật Nhi cũng không ai khiêu chiến, ngũ phẩm trung giai Luyện Dược sư dù sao cũng tương đương với Ngũ Tinh Đấu vương.

  Trận đấu phía dưới mặc dù rất đặc sắc những người tiến lên thực lực cũng gần

  ReplyDelete